EĞİTİM YÖNETİMİ
 0362.312 1919 | Dahili: 1889 – 1891 (Öğrenci İşleri)   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3+0+3 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kazancı TINMAZ
EBUT603 Eğitim Denetimi 3+0+3 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3+0+3 Zorunlu Doç. Dr. İbrahim GÜL
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+3 Zorunlu Prof. Dr. Cevat ELMA
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+3 Zorunlu Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlama 3+0+3 Zorunlu Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3+0+3 Zorunlu Prof. Dr. Cevat ELMA
EBUT606 Eğitim Hukuku 3+0+3 Zorunlu Doç. Dr. İbrahim GÜL
EBUT608 Meslek Etiği 3+0+3 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kazancı TINMAZ
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3+0+3 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN
Kodu Ders Adı Z / S Öğretim Üyesi
DÖNEM PROJESİ Zorunlu Prof. Dr. Cevat ELMA
Doç. Dr. İbrahim GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır