Öğrenci İşleri

Merkez programlarına öğrenciler tarafından yapılacak olan başvuru süreçlerinden sorumludur. Aday öğrencilerin başvuru aşamasından, programa yerleşene kadar geçtiği aşamaları sürdürür, öğrencilere bu süreçte destek ve yardımcı olur.
Öğrenci kayıtlanma sürecinin MYO, fakülte ve enstitüler ile koordine edilmesi, harç ödemelerinin kontrolü ve takibi, öğrenci listelerinin hazırlanması, kayıt yenileme ve kayıt sildirme gibi süreçlerin başarıyla gerçekleşmesinden sorumludur.
Merkez bünyesinde sunulan programlara kayıtlı öğrencilerin tüm öğrenci işleri ihtiyaçlarının giderilmesinden ve öğrencilerin yaşadıkları olası sorunlara çözüm geliştirilmesinden sorumludur.
Öğrenci işleri süreçlerine yönelik kaliteyi arttırıcı faaliyetleri araştırır ve merkez yöneticilerine kaliteyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunur.
Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

emrah-altun
Ad Soyad:
Abdullah ÖZYÜREK
Dahili No:
1936
E-posta:
abdullah.ozyurek@uzem.omu.edu.tr
Birim Koordinatörü
Ad Soyad:
Ahmet Talha DEMİR
Dahili No:
1937
E-posta:
ahmet.talha@uzem.omu.edu.tr
Birim Personeli