Müdür Yardımcıları

Müdür tarafından kendilerine atanan görevleri yerine getirir. Merkez müdürüne yardımcı olur.
Sorumlu olduğu birimlerin (varsa) faaliyetlerini denetler, faaliyetlerin iyileştirilmesi için kararlar alır.
Merkezin gerçekleştireceği mal, malzeme ve hizmet alımlarında öneriler sunar.
Sorumlu olduğu birimlere görevlendirme yapar, personelin birimler içindeki sorumluluklarını tayin eder.

  Dahili: 0362 312 1920 –

  Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

mudur-yrd-oktas-recai

  Dahili: 0362 312 1920 – 1924

  Lisans: İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

  Yüksek Lisans: İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

  Araştırma Görevlisi: OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik – Elektronik Mühendisliği

  Doktora: OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik – Elektronik Mühendisliği

  Yardımcı Doçent: OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü