Müdür Yardımcıları

Müdür tarafından kendilerine atanan görevleri yerine getirir. Merkez müdürüne yardımcı olur.
Sorumlu olduğu birimlerin (varsa) faaliyetlerini denetler, faaliyetlerin iyileştirilmesi için kararlar alır.
Merkezin gerçekleştireceği mal, malzeme ve hizmet alımlarında öneriler sunar.
Sorumlu olduğu birimlere görevlendirme yapar, personelin birimler içindeki sorumluluklarını tayin eder.