EĞİTİM YÖNETİMİ
 0362.312 1919 | Dahili: 1889 – 1891 (Öğrenci İşleri)   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Çevrimiçi (online) Vize Sınavları dışında tüm sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu binalarında yüz yüze gerçekleşecektir.

Ders Adı Sınavın Tarihi Sınavın Başlama Saati
Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 24 Nisan 2022 09:00
Eğitim Ekonomisi ve Planlama 24 Nisan 2022 10:00
Eğitim Denetimi 24 Nisan 2022 11:00
Eğitimde Örgütsel Davranış 24 Nisan 2022 13:30
Okul Yönetiminde Liderlik 24 Nisan 2022 14:30
Eğitim Hukuku 30 Nisan 2021 09:00
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 30 Nisan 2021 10:00
Meslek Etiği 30 Nisan 2021 11:00
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 30 Nisan 2021 13:30
Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 30 Nisan 2021 14:30
Dersler Final Sınav Tarihi Oturum Saat
Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Eğitim Denetimi 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Okul Yönetiminde Liderlik 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Meslek Etiği 11 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 11 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Eğitim Ekonomisi ve Planlama 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Eğitimde Örgütsel Davranış 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Eğitim Hukuku 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 12 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 12 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Dersler Bütünleme Sınav Tarihi Oturum Saat
Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Eğitim Denetimi 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Okul Yönetiminde Liderlik 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Meslek Etiği 25 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 25 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Eğitim Ekonomisi ve Planlama 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Eğitimde Örgütsel Davranış 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Eğitim Hukuku 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 26 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 26 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30

Oturumlar Final Sınavı sonrası durumuna göre azaltılabilir

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır