İdari İşler

Merkezin satın alma süreçlerini takip ve kontrol eder, satın alma süreçlerini gerçekleştirir.
Merkezde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin harcamaları yönetir.
Merkezin mal, malzeme ve hizmet tedarik süreçlerinden sorumludur.
Merkezin tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrol süreçlerinden sorumludur.
Merkezin ihtiyaç duyduğu mal, malzeme ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temin edilmesi için fiyat araştırmasını yapar.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için dış sınav merkezleri ile yapılacak olan protokolleri hazırlar, sınav merkezlerini denetler, inceler ve sınav için uygunluğunu tespit eder.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için görevli atamalarını yapar.
Müdür, müdür yardımcıları ve teknik danışmandan gelen – merkezin mal, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının teminine yönelik çalışmaları yürütür.
Merkez yöneticilerinin bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

Orhan AKTAŞ

Tahakkuk ve Taşınır Kayıt-Kontrol

0362 312 1920 (Dahili: 1951)
orhan.aktas@uzem.omu.edu.tr

Özel Bütçe ve Döner Sermaye İşletmesi
Mali İşler Tahakkukları

Ramazan GÜNEŞ

Yardımcı Hizmetler

0362 312 1920 (Dahili: —–)
ramazan.gunes@uzem.omu.edu.tr

Yazışma Evrakı
Evrak Dağıtımı, Takibi ve Ulaştırma

İhsan MÜJDE

Satın Alma Yetkilisi

0362 312 1920 (Dahili: 1950)
ihsan.mujde@uzem.omu.edu.tr

Satın Alma
Mal-Malzeme Tedarik

Zeliha DENLİ

Yardımcı Hizmetler

0362 312 1920 (Dahili: —–)
zeliha.denli@uzem.omu.edu.tr

Temizlik & İkram
Çay Ocağı

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır