İdari ve Mali İşler

Merkezin satın alma süreçlerini takip ve kontrol eder, satın alma süreçlerini gerçekleştirir.
Merkezde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin harcamaları yönetir.
Merkezin mal, malzeme ve hizmet tedarik süreçlerinden sorumludur.
Merkezin tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrol süreçlerinden sorumludur.
Merkezin ihtiyaç duyduğu mal, malzeme ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temin edilmesi için fiyat araştırmasını yapar.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için dış sınav merkezleri ile yapılacak olan protokolleri hazırlar, sınav merkezlerini denetler, inceler ve sınav için uygunluğunu tespit eder.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için görevli atamalarını yapar.
Müdür, müdür yardımcıları ve teknik danışmandan gelen – merkezin mal, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının teminine yönelik çalışmaları yürütür.
Merkez yöneticilerinin bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

emrah-altun
Ad Soyad:
Orhan AKTAŞ
Dahili No:
1951
E-posta:
orhan.aktas@uzem.omu.edu.tr
Tahakkuk
emrah-altun
Ad Soyad:
Ramazan GÜNEŞ
Dahili No:
E-posta:
ramazan.gunes@uzem.omu.edu.tr
Yardımcı Hizmetler
emrah-altun
Ad Soyad:
İhsan MÜJDE
Dahili No:
1950
E-posta:
ihsan.mujde@uzem.omu.edu.tr
Satın Alma
Ad Soyad:
Zeliha DENLİ
Dahili No:
E-posta:
zeliha.denli@uzem.omu.edu.tr
Yardımcı Hizmetler
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır