Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı

İçerik: Yüz yüze eğitim ortamlarından bağımsız olarak uzaktan eğitim ve e-öğrenme ortamları da kendine has öğretim tasarımı unsurları barındırır. Mevcut durumda eğitimcilerin derslerini uzaktan eğitime uyarlama süreçlerinde kullandıkları araç ve pedagojik yaklaşımların yüz yüze eğitim tecrübeleri üzerine şekillendiği görülmektedir. Bu sertifika program kapsamında katılımcıların uzaktan eğitim aracılığı ile verilecek olan derslerdeki öğretim tasarımı süreçlerine yol gösterecek içerikler yer almaktadır. Bu bağlamda doğrudan uygulamaya dönük etkinliklerle şekillenen programda; Uzaktan Eğitim ve Temel Kavramlar, Web 2.0 teknolojileri, Uzaktan Eğitimde Öğrenci ve Ortam Özelliklerinin Analizi, Uzaktan Eğitimde Materyal Tasarımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme, Canlı/Senkron İletişim Araçlarının Etkili Kullanımı ve Değerlendirme gibi konu başlıkları yer almaktadır.

Süre: 10 hafta (ders modülleri şeklinde). Sertifika eğitimleri kapsamında 10 haftalık ders modülleri şeklinde gerçekleştirilecektir. İlgili haftanın asenkron içerikleri Eğitim Portalı üzerinden katılımcılar ile paylaşılacak ve bu içeriklerin paralelinde her hafta senkron ders etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Hedef kitle: Öğretim elemanları, öğretmenler ve her düzeyden eğitmenler.

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır