Montessori Eğitimi Sertifika Programı

İçerik: Montesori eğitim yaklaşımı öğrencilerin iş birliği içerisinde keşfederek öğrenmelerine olanak sağlayan öğrenme ortamları tasarlanması esasına dayanır. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini kendilerinin yönettikleri bu yaklaşımda yaratıcılıklarının geliştiği ve anlamlı öğrenmenin gerçekleştiği birçok çalışma ile gösterilmiştir. Montessori Eğitimi sertifika programı ile eğitmenlere bu yaklaşıma uygun öğrenme ortamları oluşturmalarına olanak sağlayacak bilgi ve beceriler aktarılmaktadır. Bunun yanında uygulama sürecinde Montessori Eğitimi’nin gerektirdiği ilke yöntemler sertifika kapsamında yer almaktadır.

Süre: 152 saat

Hedef kitle. Anaokulu öğretmenleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimcileri, PDR, psikiyatri uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları, psikiyatri hemşireleri, sosyologlar ve aile danışmanları.

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır