Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.
Taşınır giriş ve çıkış işlemlerini ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine göndermek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.
Taşınırların yönetimi ile ilgili kurulan Komisyon ve Kurullarda görev almak ve bunlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları taşınır kontrol yetkilisine bildirmek.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları taşınır kontrol yetkilisine bildirmek.
Dayanıklı taşınırlara sicil numarası vererek kayıt altında tutmak.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

emrah-altun
Ad Soyad:
İhsan MÜJDE
Dahili No:
1950
E-posta:
ihsan.mujde@uzem.omu.edu.tr
Satın Alma
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır