Taşınır Kontrol Yetkilisi

Taşınır Mal Yönetim Hesabını hazırlamak ve ilgililere sunmak.
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yaptırmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yaptırmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
Yönetim hesabını hazırlatmak ve harcama yetkilisine sunmak.
Depo personeli ve Taşınır kayıt yetkilisinin; ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamasını sağlamak.

emrah-altun
Ad Soyad:
Abdullah ÖZYÜREK
Dahili No:
1936
E-posta:
abdullah.ozyurek@uzem.omu.edu.tr
Birim Koordinatörü
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır