Ölçme ve Değerlendirme

Merkezin sorumlu olduğu kurum içi veya kurum dışı sınavların organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için sınav merkezlerinin organize edilmesi, sınav sorularının temini, kitapçıkların ve cevap anahtarlarının basımı, sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması gibi tüm sınav süreçlerinden sorumludur.
Merkezin sorumlu olduğu sınavların güvenliğinin alınmasından ve sınavın baştan sona sağlıklı bir şekilde uygulanmasından sorumludur.
Merkez içerisinde bulunan baskı odası, soru hazırlama odaları ve değerlendirme odası gibi, sınav faaliyetleri ile ilgili olan mekânların fiziksel güvenliğinin alınmasından sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavların, değerlendirme sonrası sonuçlarının ilanından ve ilan edilen sonuçların doğruluğundan sorumludur.
Merkezin sınav gerçekleştirme süreçleri ile ilgili kaliteyi arttırmaya yönelik araştırmaları yapar, yöneticilere birim faaliyetlerini iyileştirici önerilerde bulunur.
Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

Ertuğrul DURAN

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Koordinatörü

0362 312 1920 (Dahili: —–)
ertugrul.duran@uzem.omu.edu.tr

Sınav Evrakı
Evrak İnceleme-Değerlendirme
Koordinasyon

Sezen AKSU

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Personeli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
sezen.aksu@uzem.omu.edu.tr

Sınav Evrakı
Evrak İnceleme-Değerlendirme

Emrullah AKYÜZ

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Personeli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
 emrullah.akyuz@uzem.omu.edu.tr

Sınav Evrakı
Evrak İnceleme-Değerlendirme

Yasemin ÇETİN

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Personeli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
yasemin.yilmaz@uzem.omu.edu.tr

Sınav Evrakı
Evrak İnceleme-Değerlendirme

Hakkı GÖZÜTOK

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Personeli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
hakki.gozutok@uzem.omu.edu.tr

Sınav Evrakı
Evrak İnceleme-Değerlendirme
Koordinasyon

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır