Ölçme ve Değerlendirme

Merkezin sorumlu olduğu kurum içi veya kurum dışı sınavların organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için sınav merkezlerinin organize edilmesi, sınav sorularının temini, kitapçıkların ve cevap anahtarlarının basımı, sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması gibi tüm sınav süreçlerinden sorumludur.
Merkezin sorumlu olduğu sınavların güvenliğinin alınmasından ve sınavın baştan sona sağlıklı bir şekilde uygulanmasından sorumludur.
Merkez içerisinde bulunan baskı odası, soru hazırlama odaları ve değerlendirme odası gibi, sınav faaliyetleri ile ilgili olan mekânların fiziksel güvenliğinin alınmasından sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavların, değerlendirme sonrası sonuçlarının ilanından ve ilan edilen sonuçların doğruluğundan sorumludur.
Merkezin sınav gerçekleştirme süreçleri ile ilgili kaliteyi arttırmaya yönelik araştırmaları yapar, yöneticilere birim faaliyetlerini iyileştirici önerilerde bulunur.
Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

emrah-altun
Ad Soyad:
Ertuğrul DURAN
Dahili No:
1941
E-posta:
ertugrul.duran@uzem.omu.edu.tr
Birim Koordinatörü
emrah-altun
Ad Soyad:
Sezen AKSU
Dahili No:
1945
E-posta:
sezen.aksu@uzem.omu.edu.tr
emrah-altun
Ad Soyad:
Hakkı GÖZÜTOK
Dahili No:
1942
E-posta:
hakki.gozutok@uzem.omu.edu.tr
emrah-altun
Ad Soyad:
Yasemin ÇETİN
Dahili No:
1944
E-posta:
yasemin.yilmaz@uzem.omu.edu.tr
emrah-altun
Ad Soyad:
Emrullah AKYÜZ
Dahili No:
1947
E-posta:
emrullah.akyuz@uzem.omu.edu.tr
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır