Müdür

izzet-akca-02

  Dahili: 0362 312 1920 – 1923

  Lisans: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

  Yüksek Lisans: OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

  Araştırma Görevlisi: OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

  Doktora: OMÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Yardımcı Doçent: OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

  Doçent: OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Merkez yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulu ile birlikte merkezin idaresini gerçekleştirir.
Merkezin iç birim yapısını oluşturur ve ihtiyaca yönelik olarak günceller.
Müdür yardımcılarını, birim koordinatörlerini ve merkez teknik danışmanını tayin eder, gerekli gördüğü hallerde birimlere görevlendirme yapar.
Merkeze yapılacak sözleşmeli personel alımlarını yönetir, akademik ve idari personel görevlendirmelerini yürütür.
Merkez bütçesini ve bütçe dağılımını ilgili Rektörlük birimleriyle birlikte yönetir.
Merkezin birimlerini, birim koordinatörlerini ve birim faaliyetlerini denetler.
Merkezin diğer kurumlar ile yapacağı ikili anlaşmaları yönetir.
Merkez faaliyetlerinin kalitesini denetler, gerekli değerlendirmeleri yürütür.