Müdür

Merkez yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulu ile birlikte merkezin idaresini gerçekleştirir.
Merkezin iç birim yapısını oluşturur ve ihtiyaca yönelik olarak günceller.
Müdür yardımcılarını, birim koordinatörlerini ve merkez teknik danışmanını tayin eder, gerekli gördüğü hallerde birimlere görevlendirme yapar.
Merkeze yapılacak sözleşmeli personel alımlarını yönetir, akademik ve idari personel görevlendirmelerini yürütür.
Merkez bütçesini ve bütçe dağılımını ilgili Rektörlük birimleriyle birlikte yönetir.
Merkezin birimlerini, birim koordinatörlerini ve birim faaliyetlerini denetler.
Merkezin diğer kurumlar ile yapacağı ikili anlaşmaları yönetir.
Merkez faaliyetlerinin kalitesini denetler, gerekli değerlendirmeleri yürütür.