Misyon – Vizyon

Üniversitemiz; araştıran, öğrenen, çözümleyen, evrensel ve etik değerlere bağlı, öncü, girişimci bireyler yetiştirme, bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırma, paydaşlara üst düzeyde hizmet sunma misyonuyla; Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları ve TÜBİTAK Vizyon 2023 strateji belgesi doğrultusunda gelişimini devam ettirmektedir.

Misyonumuz: Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine imkan sağlamak, nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış bireylerin ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir sistemle karşılayan rekabetçi lider bir merkez olmaktır.

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir eğitim merkezi olmaktır.

Değerlere Saygı, Bilimsellik ve Akademik Özgürlük, Yenilikçilik, Girişimcilik, Katılımcılık, Adalet ve Liyakat, Şeffaflık

İDARİ İŞLER BİRİMİ

İdari işlemler, taşınır kontrol, ödeme ve satın alma yapar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Tüm sınav organizasyonlarını koordine eder.

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Harç, kayıtlanma, mezuniyet işlemlerini yapar.

İÇERİK GELİŞTİRME BİRİMİ

Ders materyallerinin hazırlanma ve sunulma işlemlerini yapar.

HALKLA İLİŞKİLER VE DESTEK

Tanıtım, sosyal medya ve yazışmaları koordine eder

GRAFİK TASARIM BİRİMİ

Tanıtım, sosyal medya ve bazı ders materyali şablonlarını tasarlar.

SİSTEM YÖNETİM BİRİMİ

Sunucular, otomasyon yazılımları, yazılım ihtiyaçları ve internet sitesi ile ilgilenir.

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır