Canlı Dersler

Merkez bünyesinde sunulan eğitim programlarının internet üzerinden canlı derslerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Canlı derslerin takviminin hazırlanması ve öğretim elemanları ile iletişime geçerek derslerin organize edilmesi işlerinden sorumludur.
Öğretim elemanlarının canlı ders kapsamında yaşadığı teknik problemlere çözüm geliştirir.
Merkez bünyesinde bulunan canlı ders odalarının yönetimi, bakımı ve kullanımından sorumludur.
Canlı ders odalarında bulunan bilgisayar donanımının bakımı ve işletilmesinden sorumludur.
Canlı derslere yönelik kaliteyi arttırıcı faaliyetleri araştırır ve merkez yöneticilerine kaliteyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunur.
Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.

Cennet TERZİ

Canlı Dersler Birim Koordinatörü

0362 312 1920 (Dahili: 1963)
 cennet.terzi@uzem.omu.edu.tr

 İçerik Düzenleme, Takibi ve Koordinasyonu
 Adobe Indesign, Adobe Photoshop

İlker MÜFTÜOĞLU

Canlı Dersler Birimi Personeli

0362 312 1920 (Dahili: 1964)
 ilker.muftuoglu@uzem.omu.edu.tr

Canlı Ders Yayını
After Effects, Adobe Premier, Adobe Indesign

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır