Halkla İlişkiler ve Destek Birimi

Merkezin tüm kurumsal iletişimini yönetir.
Merkez yöneticilerine çeşitli iletişim kanallarından gelen mesaj ve çağrıları organize eder.
Merkez faaliyetleri hakkında her türlü görüş, öneri ve şikâyeti inceler ve bunları yanıtlar.
Merkezin diğer kurumlar ve birimler ile gerçekleştireceği iletişim faaliyetinden sorumludur.
Merkez birimlerini ilgilendiren konularda gelen görüş, öneri ve şikâyetleri, ilgili birimin koordinatörüne aktarır.
Merkez kurumsal iletişimine yönelik kaliteyi arttırıcı faaliyetleri araştırır ve merkez yöneticilerine kaliteyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunur.
Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.
Personelin izin işlemlerini takip eder.
Kısmi zamanlı öğrencilerin başvuru ve yazışma işlerini yürütür.
Yönetim Kurulu Kararlarını yazar ve kurul kararlarını ilgili birimlere yönlendirir.

Dilek ÖZCAN

Halkla İlişkiler ve Destek Birim Koordinatörü

0362 312 1920 (Dahili: 1921)
dilek.ozcan@uzem.omu.edu.tr

Müdürlük Makamının İletişim ve Koordinasyonu
İmzaya Açılan Evrakların Sunulması
Merkezin Yazışma ve Depolama İşleri

Sedanur KIRAN

Kurumsal İletişim Sorumlusu

0362 312 1920 (Dahili: 1920)
sedanur.kiran@uzem.omu.edu.tr

Merkezin Telefon ve E-Posta Tarifiğini Yönetme
Web Sayfasının İçeriğini Düzenleme
Facebook ve Twitter Hesaplarından Duyuru Yapma

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır