“Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın Teorik Kısmı Başarıyla Tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından hazırlanan ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın teorik kısmı, uzaktan eğitimle asenkron şekilde tamamlandı.

Teorik (40 saatlik ) eğitimlerinin UZEM Eğitim Portalı üzerinden servis edildiği eğitimlerde UZEM İçerik Ekibi gerek video (stüdyo) materyallerin gerekse ders dokümanlarının hazırlanmasında oldukça yoğun çalıştı. Yoğun bir çalışma serüveninden sonra “XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın teorik kısmını başarıyla tamamladı.

Programda 24 konu başlığı üzerinden “Hayvan Deneyleri Mevzuatı”, “Hayvan Deneyleri Etiği ve 3R”, “Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Anatomisi”, “Hayvan Tesis/Ünitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Deney Hayvanlarının Fizyolojisi”, “Deney Hayvanlarının Biyokimyası” gibi konularda dersler verildi. 10’u aşkın öğretim elemanının katkılarıyla oluşturulan dersler tamamen uzaktan eğitim teknolojisiyle etkileşimli olarak dizayn edildi.