OMÜ, Hitit Üniversitesi ile YÖS Tecrübelerini Paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çevrimiçi toplantılarla sürüyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile çevrimiçi bir toplantı düzenlendi. Toplantıda YÖS sınav organizasyon aşamaları, başvuru-sınav otomasyonu, kullanılan teknolojik altyapı, ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrenci tercih ve kayıtlanma konuları soru-cevap şeklinde tartışıldı.

Toplantıya Hitit Üniversitesi’nden Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, Uluslararası Ofis Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman, HUZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş, Uluslararası Ofisten Ahmet Kamil Benli, TÖMER Müdür Yrd. Öğr. Gör. Serdar Başutku; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Rektör Yrd. Prof. Dr. Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız ve ilgili UZEM personeli katıldı.

“Üniversitelerarası İşbirlikleri Geliştirilmeli”

Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, OMÜ YÖS sınav çalışmaları, öğrenci tercih aşamaları ve sınavda ortaya çıkabilecek riskler hakkında tecrübelerini aktardı. Ortaklaşa bir sınav çalışmasının mümkün olabileceğini dile getirerek, ileride yapılacak bir işbirliği protokolünün sinyallerini verdi. Her türlü desteğe açık olduklarının sözünü veren Atsız, önümüzdeki dönemlerde bu desteğin daha kapsamlı olarak hayata geçirilmesinin mümkün olacağını dile getirdi. Üniversitelerarası işbirliklerine vurgu yapan OMÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Cengiz Batuk, ‘birçok konuda olması gerektiği gibi YÖS konusunda da üniversitelerin birlikte hareket etmesinin hayati öneme haiz olduğunun altını çizerek, Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavının, salt öğrenci sayısını niceliksel anlamda artırmaya yönelik olmaması gerektiğini, üniversiteye nitelik ve kalite tarafında katma değer sağlaması gerektiği’ yönündeki görüşlerini yineledi. Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek konu hakkındaki Üni-Dokap tecrübelerinden bahsederek, “Üniversitelerarası Ortak YÖS” uygulaması ve önerilerinden bahsetti. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Şimşek, bu konuda üniversitelerin çekimser davrandığını bu sebeple de işbirlikleri tarafında fazla yol katedilmediğini dile getirdi.

Yurtdışı Merkezlerle İletişim

Hitit Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, ‘YÖS yurtdışı sınav organizasyonlarında hangi iletişim kanalarının takip edilmesi gerektiğini’ sordu. Atsız: “Tecrübelerimiz ışığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler tamamen resmi makamlarla iletişim halindeyiz. Hiçbir özel şirketle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı kurmuyoruz, sadece resmi Türk makamları ve güvenilir temsilcilerimizle irtibat halindeyiz, örnek vermek gerekirse biz daha çok Maarif Okulları ve Ateşeliklerle iletişim halindeyiz.”

Sınav Öncesi Hazırlıklar ve Soru Hazırlama

22 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı olarak geçekleşecek olan YÖS çalışmalarının sınavdan yaklaşık 3 ay kadar önce başladığını söyleyen Hasan Atsız, sınav sorularının geçmişe yönelik arşivlendiğini ve bu soruların adaylarla web sayfası üzerinden paylaşıldığını, soru hazırlama komisyonu ve sınav koordinatörlüğü çalışmalarının büyük bir hassasiyet içinde gerçekleştiğini söyledi. Özellikle soru hazırlama ve güvenliği konusunda olağanüstü tedbirler alınmasının önemine işaret etti. Bu anlamda çevrimiçi sınav uygulamasının bazı güvenlik zaafları doğurabileceğine dikkat çekerek, OMÜ YÖS’ün tüm merkezlerde tek oturum halinde eş zamanlı olarak yüz yüze gerçekleşeceğini söyledi.

Soru hazırlama sürecine ayrıntılı şekilde değinen Hasan Atsız, ilgili komisyonun her dönemde adayların soru çözme kapasiteleri, değişen soru teknikleri ışığında soruları hazırladıklarını ve bu konuda Türkiye’de soru çözme yeterliliklerinin değişkenliğini de dikkate aldıklarını belirterek, MEB VE ÖSYM tarafındaki güncel soru yazma tekniği ve kriterlerinin OMÜ YÖS sınav sorularının oluşmasında oldukça etkili olduğunu dile getirdi.

OMÜ YÖS’te Kullanılan Yazılım Teknolojileri

Sınav başvurularının alınması ve bunların tasniflenmesi (ais.uzem.omu.edu.tr) ve sürecin sonunda aday tercihlerinin toplanması ve adayların yerleştirilmesinde kullanılan (https://yostercih.omu.edu.tr) yardımcı yazılımlar hakkında bilgi veren Hasan Atsız, kullandıkları yazılımların tamamının OMÜ lisanslı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, OMÜ ve Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan YÖS ortak çalışma platformu isteğini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS çalışmalarının kendileri için bir rehber olma niteliği taşıdığını belirtti.

Haber: Can Murat Demir