Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mezunları Kep Attı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı “Online Mezuniyet Töreni” OMÜ UZEM konferans salonunda gerçekleşti. Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın canlı yayın akışı ve teknik takibinin tamamını UZEM İçerik Geliştirme Ekibi üstlendi.

“Hukuku Farklı Anlamlandırmak Gerekiyor”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal konuşmasında Hukuk erbabının asla bir meslek erbabı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek mezun öğrencilere şunları söyledi: “Öğrenme süreci bittiğinde insan da bitmiş demektir. 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayarak meslek hayatına atılacağınız yeni bir evreye geçiyorsunuz. Ancak mezuniyetinizi öğrenme sürecinin bitişi olarak algılar; kişisel gelişiminizi, dünyayı tanıma sürecinizi durdurursanız bu durum sizi yok oluşa sürükleyecektir.”

Ünal sözlerinin devamında, mezun öğrencilerin OMÜ ailesine mensup olduğunu vurgulayarak, aileden çıkışın hiçbir surette mümkün olmayacağını dile getirdi ve rektörlük ve üniversitenin tüm imkânlarıyla mezun öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceğini belirterek “sizler Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kalıcı bir bireyisiniz, bu ailenin bir çocuğusunuz” dedi.

“Adalet İslam’ın En Önemli Ülkülerinden Biridir”

Dekan Keçeligil konuşmasında özellikle İslam dininin “Adalet” kavramına olağanüstü önem verdiğinden bahsederek, Kuran’ı Kerim’de muhtelif ayetlerde çokça “Adalet” vurgusu yapıldığını dile getirdi. Hukukun tarihsel bağlamlarına değinen Keçeligil, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelesine de değinerek yeni bir devletin yeni bir hukuk sistemini mecbur kıldığını söyledi.  Bu yeni ulus devletin ve yapılacak olan hukuk devrimlerinin doğal sonucu olarak da 1925 yılında ilk hukuk mektebi olan “Ankara Adliye Hukuk Mektebi”nin açılışının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Keçeligil sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Hürriyetçi demokratik sistemin merkezinde hak ve hürriyetlerle donatılmış, her türlü baskıdan arınmış özgür birey vardır; her şey özgür fert üzerine konumlanır, demokrasi özerklik anlamında bir değer olarak algılanan hürriyet kavramı üzerine oturtulmuştur.”

“Aldığımız Diploma Bir Son Değil Yepyeni Bir Savaşın Başlangıcıdır”

Programda mezun öğrenciler adına söz alan öğrenci temsilcisi Furkan Aydın, “Dürüst, adil, vicdanlı ve liyakat sahibi hukukçular olmalıyız” vurgusunu yaparak, mezun olacak arkadaşlarının da aynı hassasiyetle hareket edeceğinden emin olduğunu belirtti. Özellikle toplumsal yaşamda kurtarılmayı bekleyen, istismara uğrayan çok sayıdan kadın ve çocukların olduğunu belirten Aydın, ‘adalete her zaman aç bir toplum olduğunu ve bu ihtiyacın giderilmesinde yürekli hukukçuların büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

“Bu Dönemde Hukuk Eğitimi Önemli”

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı konuşmasında Hukuk Fakültesi tercihinin çok doğru bir tercih olduğunu mezunların özel-kamu ayrımı yapmaksınız her türlü iş bulma olanağına sahip olduklarını belirtti. Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi koşulları içinde dahi öğrencilerimizin öğrenim sürecini devam ettireceklerine inanıyoruz” dedi. Amerika’daki lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin içeriğine değinen Dağlı, gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitimlerinde iki nosyonun önemine dikkat çekti, Hukuk ve Tarih nosyonlarına yurtdışında özel ilgi gösterildiğini ve ülkemizde de bu bağlamda hukuk eğitiminin önem arz ettiğini dile getirdi. Vali Dağlı velileri de tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere, hediyeleri ve diplomaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Fakülteyi dereceyle bitiren Nevin Şahin’e hediyesini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı takdim ederken, Nidanur Keskin’e Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fadime Sağır’a Samsun Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, öğrenci temsilcisi Furkan Aydın’a da Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen takdim etti.

Haber: Can Murat Demir
Fotoğraf:  Nehir Güler