YEREL YÖNETİMLER
0 (362) 312 1919 – Dahili: 1889 – 1891  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Başvuru İçin Ön Koşullar
Evraklar
Kazananların İlanı
Eğitim ve Süreç
Her hangi bir lisans programından mezun olun* ve buradan çevrimiçi başvuru yapın. Başvuru sonucunda oluşturduğunuz formu yazdırın.
– Başvuru için ALES ve dil şartı bulunmamaktadır.
– Başvurular sadece transkript notu ile yapılmaktadır.
– *Eğitim yönetimi ve teftişi programı için MEB’de 3 yıl görev yapmış olma zorunluluğu vardır.
Aşağıdaki evrakları elden veya posta yoluyla başvuru yaptığınız Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci işlerine ulaştırın
– Bir önceki adımda aldığınız form
– Transkript
– Diploma
Başvurduğunuz enstitünün internet sitesinden kazananların ilanını takip edin. Başvuru yapmaya hak kazanmışsanız harç ödemenizi yapın.
Eğitime başlayın.
Eğitimler başladığı zaman UZEM internet sitesinde ders sistemi hakkında bilgiler yayınlanacaktır.

1. Adım
2. Adım
3. Adım
4. Adım

Programın Amacı Nedir?

Bilim Dalı’nın amacı, yerinden yönetim düşüncesi ve yerel yönetimler hakkında lisansüstü düzeyde yoğun ve kapsamlı eğitim vermek, programa katılan öğrencilerin uzmanlık bilgisini artırmak, katılımcıların kavrama, analiz etme ve ifade etme düzeyinin artırılmasına katkı sağlayarak teorik ve uygulamalı tez çalışmaları yürütmektir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde ilgili Enstitü tarafından başvuru ve kayıtlar alınmaktadır. Başvuru ve Kayıt tarihlerini başvuru yapacağınız ilgili Enstitü web sayfasından öğrenebilirsiniz.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programa lisans mezuniyeti bulunan her aday kayıt yaptırabilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde enstitü müdürlüklerine internet üzerinden online olarak yapılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Adaylar, https://ubs.omu.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx?lang=tr-TR adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip, “Ön kayıt Başvurumu Kaydet” butonuyla online başvuruyu tamamlayarak aday numarası almalıdırlar. Kesin kayıt için hak kazanan adaylar bu sistemden alacakları çıktı ve aşağıda yazan belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine elden ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Lisans Transkripti
Mezuniyet Belgesi (Geçici Mezuniyet Belgesi yada Diploma)
Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında (1 adet) vesikalık fotoğraf

Ödemeler Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?

Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti Halkbank şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir.

Tahsil edilecek tutarın Halkbank haricinde diğer bankalara yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden UZEM sorumlu değildir. Olağanüstü durumlar haricinde ödemelerde EFT ve Havale yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Tarihler her kayıt döneminde hem enstitü hem de UZEM web sayfasından duyurulacaktır.

Ödeme bilgileri için tıklayın.

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?

  • Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için ilk önce kayıtlı olunan programa ait tüm ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Yüksek lisans program ödemeleri ders kredileri üzerinden alınmaktadır.
  • Programlara ait “Ödeme Takvimleri” hem akademik birim hem de UZEM’in web sayfasından (uzem.omu.edu.tr) duyurulmaktadır.
  • Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, ilgili döneme ait akademik takvimi takip ederek ders ekleme ve bırakma işlemi için belirtilen tarih aralığında derslerini omu.edu.tr adresi üzerinden seçerek danışmanının onayına gönderir.

UZEM’ de dersler online şekilde yürütülmektedir. Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle Ders Portalına giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.

Sınavlar nasıl gerçekleşiyor?

  • Yüksek lisans programlarında Vize sınavları ödev, proje, portföy vb. alternatif (çevrimiçi) değerlendirme yöntemleri ile gerçekleştirilir. Final ve bütünleme sınavları ise üniversitemizde yüz yüze gerçekleştirilir.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?

Tüm tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim öğretim 3 yarıyıldan oluşmaktadır.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ders aşamasını tamamlamanın ön koşulu tüm derslerden asgari geçme notu olan 65 puanı almış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra mezuniyet için proje/tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

Program dili “Türkçe” dir.
Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
ALES skoru istenmemektedir.

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır