VERİ BİLİMİ
  0362.312 1919 | Dahili: 1889 – 1891 (Öğrenci İşleri)   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Çevrimiçi (online) Vize Sınavları dışında tüm sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu binalarında yüz yüze gerçekleşecektir.

Ders Adı Sınavın Tarihi Sınavın Başlama Saati
Bilgisayar Programlama 24 Nisan 2022 09:00
Makine Öğrenimi 24 Nisan 2022 10:00
Modelleme ve Optimizasyon 24 Nisan 2022 11:00
Büyük Veri Platformları 24 Nisan 2022 13:30
Veri Bilimi 24 Nisan 2022 14:30
Bilgisayarlı Görme 30 Nisan 2022 09:00
Hesaplamalı İstatistik I 30 Nisan 2022 10:00
Monte Carlo Benzetimi ve Simulasyon 30 Nisan 2022 11:00
Veri Görselleştirme 30 Nisan 2022 13:30
Genelleştirilmiş Lineer Modeller 30 Nisan 2022 14:30
Dersler Final Sınav Tarihi Oturum Saat
Bilgisayar Programlama 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Modelleme ve Optimizasyon 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Veri Bilimi 11 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Hesaplamalı İstatistik I 11 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Veri Görselleştirme 11 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Makine Öğrenimi 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Büyük Veri Platformları 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Bilgsayarlı Görme 12 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Monte Carlo Benzetimi ve Simulasyon 12 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Genelleştirilmiş Lineer Modeller 12 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Dersler Bütünleme Sınav Tarihi Oturum Saat
Bilgisayar Programlama 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Modelleme ve Optimizasyon 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Veri Bilimi 25 Haziran 2022 I.Oturum 09:30
Hesaplamalı İstatistik I 25 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Veri Görselleştirme 25 Haziran 2022 II.Oturum 13:30
Makine Öğrenimi 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Büyük Veri Platformları 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Bilgsayarlı Görme 26 Haziran 2022 III.Oturum 09:30
Monte Carlo Benzetimi ve Simulasyon 26 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30
Genelleştirilmiş Lineer Modeller 26 Haziran 2022 IV.Oturum 13:30

Oturumlar Final Sınavı sonrası durumuna göre azaltılabilir

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır