“Uzaktan Eğitmen” Sertifika Programı Başlıyor

Dünya genelinde yaşadığımız COVID 19 Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim ve metotlarının revaçta olduğu bir dönemde yaşıyoruz, uzaktan eğitim, hayatımızın önemli bir kısmını kapsıyor artık. Eğitim ihtiyaçlarının artması ve eğitim teknolojilerinin hızla gelişmesi sebebiyle uzaktan eğitim süreci tüm iş kollarında tercih edilen bir yaklaşım olmaya başladı.

Bu gelişmeler ışığında, uzaktan eğitimin sürdürülebilir hale gelmesine öncülük etmeye devam ediyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (OMU UZEM) OMÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) işbirliğiyle “Uzaktan Eğitmen” sertifika programını başlatıyor ve programı akademik personelimizin erişimine sunuyoruz.

Programda Hangi Dersler Olacak?

“Uzaktan Eğitmen” sertifika programının içeriği oldukça zengin. Bu konuda titiz ve uzun süreçli bir hazırlık aşamasından geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerine yönelik olarak düzenlenecek ve Uzaktan Eğitim ile ilgi temel becerileri kazandırmayı hedefleyen “Uzaktan Eğitmen” sertifika programının içeriğini şu başlıklar oluşturuyor:

 • Uzaktan Eğitim ve Temel Kavramlar
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • Web 2.0
 • Uzaktan Eğitimde Öğrenci ve Ortam Özelliklerinin Analizi
 • Uzaktan Eğitimde Materyal Tasarımı
 • Uzaktan Eğitimde Öğretim Stratejileri
 • Canlı/Senkron İletişim Araçlarının Etkili Kullanımı
 • Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Uzaktan Eğitimde Telif ve Fikir Hakları
 • Etik ve Güvenlik
 • Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı

Program Tekrarlanacak mı?

Uzaktan Eğitmen sertifika programı sık aralıklarla tekrarlanacak sürekliliği olan bir program olarak oluşturulmuştur.

Program Kontenjanları Sınırlı mı?

Program, sınırlı kontenjanlar dâhilinde yürütülecektir. Taleplerin fazla olması durumunda, belirlenecek sayıda akademik personel eğitimlere ilerleyen süreçte dâhil edilecektir.

Eğitimler Ne Kadar Sürecek?

Sertifika eğitimleri kapsamında 10 haftalık ders modülleri şeklinde gerçekleştirilecektir. İlgili haftanın asenkron içerikleri Eğitim Portalı üzerinden katılımcılar ile paylaşılacak ve bu içeriklerin paralelinde haftada 1 saat olacak şekilde senkron ders etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Haber: Can Murat Demir