İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
0362.714-5555 | Dahili: 7470     Havza Meslek Yüksekokulu      Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
İŞL126 İş Sağlığı ve Güvenliği -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG103 Matematik -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. M. Ali ZENGİN
İSG105 Genel Hukuk 2+0+2 Zorunlu Öğr. Oğuz Han KURU
İSG107 Makine ve Techizat -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG109 Genel Kimya 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
YDİ101 Yabancı Dil -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya GİTMİŞ
Öğr. Gör. Hayrettin AYDIN
TDİ101 Türk Dili -I 1+0+1 Zorunlu Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Ahmet AKŞAR
İSG113 Çevre Koruma 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. M. Ali ZENGİN
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Ahmet AKŞAR
TDİ102 Türk Dili -II 2+0+2 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR
YDİ102 İngilizce -II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KOCAOĞLU
İSG106 İş Sağlığı ve Güvenliği -II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG104 Fizik 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG106 Makine ve Techizat -II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG108 Arama ve Kurtarma Bilgisi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Halil YAMAK
İSG112 Ergonomi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
İSG201 Bina Yönetim Sistemleri 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG203 İlkyardım 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG205 Yangından Korunma Yöntemleri 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
İSG207 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Halil YAMAK
İSG209 Sosyal Güvenlik 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG211 Taşıma ve Depolama 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG215 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Halil YAMAK
İSG217 Kişisel Koruyucu Donanımlar 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
İSG202 İş Kazaları ve Raporlandırma 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG204 Acil Durum ve Risk Analizi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
İSG206 İş Hijyeni 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG208 Etiketleme ve İşaretleme 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG210 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
İSG212 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
İSG216 Meslek Etiği 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Cihan YAYLACI
İSG218 Kalite Güvencesi ve Standartları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır