COVID-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

OMÜ UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet AKÇA COVID-19 pandemi sürecinde OMÜ Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile ilgili olarak TRT Trabzon Radyosu Köşe Bucak Karadeniz adlı programa konuk oldu.

Programa konuşmacı olarak katılan OMÜ UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet AKÇA Ondokuz Mayıs Üniversitesinin PANDEMİ sürecinde yürüttüğü uzaktan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. OMÜ UZEM’in kullandığı teknolojik altyapı ve kendi bünyesinde yürüttüğü ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları hakkında konuşan AKÇA, OMÜ UZEM’in Pandemi sürecinde üstlendiği görev ve sorumlulukların altından başarıyla kalktığını, OMÜ’ye kayıtlı yaklaşık 50.000 öğrenciye hızlı ve sağlıklı şekilde hizmet verildiğini dile getirdi.

Yürütülen faaliyetler hakkında resmi rakamlar da veren AKÇA, programın ilerleyen zamanlarında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim karşılaştırması yaparak, öğrenci başarı ve memnuniyeti açısından uzaktan eğitim metotlarını değerlendirdi. UZEM tarafından gerçekleştirilen online sınavlar, sempozyumlar, uluslararası panel ve konferanslar, kampüsiçi ortak ders yayınları ve daha bir çok konu başlığı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Programın ses kaydı için: