BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
0362.7145555 | Dahili: 7454     Havza Meslek Yüksekokulu      Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN

Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Ahmet AKŞAR
TDİ101 Türk Dili -I 2+0+2 Zorunlu Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR
YDİ101 Yabancı Dil -I 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya GİTMİŞ
Öğr. Gör. Hayrettin AYDIN
 BYA109 Klavye Teknikleri 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
 BYA111 Bilgisayar Büro Programları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
 BYA101 Genel Hukuk Bilgisi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
 BYA119 Etkili Konuşma ve İletişim 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
 BYA121 Genel İşletme 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
 BYA113 Konaklama İşletmeleri Yönetimi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA
 BYA123 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Musa ŞAHİN
 BYA122 Genel Ekonomi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Sinan EMİRZEOĞLU
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Dr. Ahmet AKŞAR
TDİ102 Türk Dili -II 2+0+2 Zorunlu Dr. Öğr. Üyesi Mediha MANGIR
YDİ102 Yabancı Dil -II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KOCAOĞLU
BYA120 Ticari Matematik 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
BYA104 İşletme II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BYA106 Makro İktisat-Ekonomi II 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Sinan EMİRZEOĞLU
BYA108 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
BYA110 Mesleki Yazışmalar 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BYA112 Teknoloji Kullanımı 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA114 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA124 Hızlı Okuma Teknikleri 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA126 İnsan Kaynakları Yönetimi 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Derya Kabasakal ŞAHİN
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
BYA223 Muhasebe 2+2+3 Zorunlu Öğr. Gör. Ahmet GÜN
BYA225 Kamu ve Özel Kesim Yapısı 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA227 Büro Yönetimi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
BYA207 Mesleki Yabancı Dil 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Mahmut YARAN
BYA209 Halkla İlişkiler 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BYA211 Bilgi Yönetimi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
BYA217 Çevre Koruma 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA219 Meslek Etiği 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BIY300 Ekonomi I ve İktisada Giriş 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Sinan EMİRZEOĞLU
BYA229 Kalite Güvencesi ve Standartları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
Kodu Ders Adı D+U+L Z/S Öğretim Üyesi
BYA206 Bilgisayar Muhasebe Yazılımları 2+2+3 Zorunlu Öğr. Gör. Ahmet GÜN
BYA208 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+2+3 Zorunlu Öğr. Gör. Halil YAMAK
BYA204 Yönetici Asistanlığı 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA222 Toplantı Yönetimi ve Sunu Yetenekleri 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Kevser GİRGİN ÇATALKAYA
BYA226 Örgütsel Davranış 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BYA214 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Derya KABASAKAL ŞAHİN
BYA202 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA
BYA216 Genel Turizm Bilgisi 1+0+1 Zorunlu Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA
BYA224 Sektörel Uygulamalar 2+0+2 Zorunlu Öğr. Gör. Cem DİNCEROL
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır