UZEM Sınav Sistemi Hakkında Önemli Duyuru

Sınav güvenliği tedbirleri ile ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından alınan 03.06.2021 tarihli 2021-132 sayılı karar doğrultusunda UZEM sınav sisteminde bazı güncellemeler yapılmıştır. İlgili Senato kararı gereğince güvenlik tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi sınavlarda her bir soru için 5 dk’lık bir süre öngörülmüştür. Soruların belirlenen süre içerisinde cevaplanmadan bekletilmesi merkezimizce suiistimal olarak değerlendirilecek ilgili adayın sınavı kopya incelemesine tabi tutulacaktır.

Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.