Teknik Danışman

Teknik stratejiler ve kurumun teknik vizyonunun belirlenmesinde ilgili Müdür Yardımcısına yardımcı olur.
Merkezimizde hali hazırda yürütülen tüm yazılım projelerinde geliştirme süreçlerini denetler ve ürün yöneticileriyle birlikte bu süreçlerde üretilen ürünlerin teslimini denetler.
İlgili sistem yöneticileri ve teknik personelle birlikte merkezimizin donanım ve sistem alt yapısını denetler, satın alma önerilerinde bulunur veya satın alma önerilerini denetler. Teknik ekibe yapılacak personel takviyelerini ilgili Müdür Yardımcısıyla koordineli şekilde planlar, işe alımlarda teknik yeterlilik mülakatlarını yapar.
Projeler için takım kurma ve takım üyelerini belirlemeden sorumludur. Takımlar için teknik danışmanlık yapar.
Ürün veya proje yöneticilerinden gelen ürün isteklerinin teknik olarak sağlanıp sağlanmadığını denetler.
İhtiyaca bağlı olarak bir ürünün doğrudan tasarımı ve gerçeklemesini yapar.
İçerik ve destek ekipleri başta olmak üzere diğer tüm birimlerle iletişimi koordine eder. Bu iletişim kapsamında ilgili Müdür Yardımcısıyla koordine ederek onun adına diğer birimlere istek ve talimat bildirebilir, görevlendirme yapabilir.

resim-yok-uzem,

  Dahili: 0362 312 1920 – 1932

  Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Universitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  Doktora:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi