Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Proje Teslim Süreci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine;

1) Tüm derslerinden başarılı olup, üçüncü dönem projeye kayıtlanma ve proje teslim sürecini bekleyen öğrenciler, “ikinci dönem projeye kayıtlanmış olmak şartı aranmaksızın” proje ödevlerini teslim edebileceklerdir. Bu durumda olan öğrencilerin en kısa sürede danışmanlarıyla iletişime geçmeleri beklenmektedir. Proje ödevleri için son teslim tarihi 3 Eylül 2020’dir.

2) Dokuz dersten başarılı olan öğrenciler, proje ödevlerini teslim ettikleri takdirde tek ders sınavına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için proje teslim tarihi 1 Temmuz 2020’dir.