Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kayıt Duyurusu

Disiplinler Arası Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2022-2023 Yılı Bahar Dönemi yeni kayıt yaptıran öğrencilerin alması gereken dersler:

Ders Öğretim Üyesi
SKYU501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
SKYU525 Sağlık Yönetim Uygulamaları -I Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
SKYU505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Prof. Dr. A. Tevfik SÜNTER
SKYU506 Sağlık Politikaları Prof. Dr. Türker YARDAN
SKYU511 Sağlık Hukuku Doç. Dr. Polat TUNÇER

Disiplinler Arası Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2022-2023 Yılı Güz Dönemi ve daha önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması gereken dersler:

Ders Öğretim Üyesi
SKYU 526 Sağlık Yönetim Uygulamaları -II Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
SKYU 512 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi Prof. Dr. Türker YARDAN
SKYU 508 Sağlık Kurumlarında Etik Prof. Dr. A. Tevfik SÜNTER
SKYU 503 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Doç. Dr. Polat TUNÇER
SKYU 504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US
LUEDP Dönem Projesi Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Prof. Dr. A. Tevfik SÜNTER
Prof. Dr. Türker YARDAN
Prof. Dr. Gürhan UYSAL
Prof.Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL
Doç. Dr. Polat TUNÇER
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US
  • Uzaktan Eğitim Programında maksimum öğrenim süresi 3 yarıyıl olup isteyen öğrenciler dönem projesi dersini 2. ya da 3. yarıyılda alabilmektedir.
  • Öğrencinin alttan kalan ders/dersleri olması durumunda öncelikle alttan kalan ders/dersleri alması gerekmektedir. Bu ders/dersleri ile birlikte AKTS aşımı olmaması kaydıyla yeni dönemden ders alabilir.
  • Öğrenci, tüm derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlaması şartıyla 2 yarıyılda mezun olabilir. 3 yarıyıl içinde derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamamış öğrencinin ilişiği kesilir.