Sağlık Yönetimi “Proje Konusu Belirleme” Hakkında Önemli Duyuru

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Dönem Projesi dersi alan öğrenciler, en geç 10 Mart 2020 tarihine kadar dönem projesi konu belirleme formunu Araş.Gör.Birgül Yabana Kiremit ile Araş.Gör. Gizem Zevde Aydın’a (dahili tel: 6392) iletmek zorundadır.

İlgili öğrenciler dönem proje konu belirleme formunu, ilgili danışmanı ile  konu hakkında iletişime geçtikten sonra doldurmaları gerekmektedir.