Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Dönem Proje Konuları

Öğrenci No Adı-Soyadı Danışman Konu
18890023 Nazlı BİLDİK Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
18890006 Fatoş YÜRÜRDURMAZ Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Hizmetleri Sunumunda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
18890015 Elmas Gizem MENDES Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık İşletmelerinde Psikolojik Şiddet
18890005 Uğur KIRIŞ Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Türkiye Sağlık Hizmetlerinde Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
18890007 Ayşe KARABACAK Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık Yönetimi
18890040 Barış DEMİR Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atıkların Bertarafı
18890045 Sultan HOŞER Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Hastane Çalışanları Arasında Mobbing ve Etkileri
18890041 Rukiye DURUKÖZ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Sağlık Hizmet Sektöründe Kalite ve Hizmet Kalitesi Ölçümü
18890050 Ayşe Gamze DAĞ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi
18890044 Hayri BAŞ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Sağlık Personelinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
18890046 Sadiye TERCANLI Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi
18890049 Sevil BOZOĞLU Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER Hastane Çalışanlarında Tükenmişlik
18890047 Fatma GÜRBÜZ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunmasında Yönetim ve Organizasyonun Önemi
18890066 Hüseyin Avni ÖZDEMİR Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Alanında Mobbing ve Psikolojik Şiddet
18890052 Fatma BEKDEMİR Doç.Dr.Polat TUNÇER Kamuda Yaşanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Yapısı ve Boyutları
18890043 Ömer Sertaç ŞİMŞEK Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlama
18890121 Gökhan DİKİŞ Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın Yaşam Kalitesine Etkisi
18890090 Filiz KESKİN Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlarda Güncel Pazarlama Teknikleri
18890087 Aysel İNCE KARATAŞ Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği
18890115 Büşra PINAR Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Hastanelerde Yalın Yönetim
18890093 Kevser KILINÇ Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
18890153 Ayşe KART Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Sağlık Hizmetlerinin sunulmasında Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler
18890155 İlknur ARSLAN Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US Sağlık Hizmetleri Sunumunda İletişim Yönetimi
18890150 Ayşe ALTEKİN Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite
18890151 Türkan KONANÇ Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US Sağlık Kurumlarında Kadın Lider Olmak