Sağlık Yönetimi II. Dönem Öğrencilerinin Danışman Atamaları

Öğrenci No Adı-Soyadı Danışman Konu
18890016 Suat YILDIZ Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlıkta Dönüşüm Programı
18890047 Fatma GÜRBÜZ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunmasında Yönetim ve Organizasyonun Önemi
18890072 Zafer GÜRBÜZ Doç.Dr.Polat TUNÇER Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Çatışma Yönetimi ve Yaklaşımları
18890061 Ramazan YAĞMUR Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi
18890064 Şevki GÜLAY Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Kurumlarında Hizmet içi Eğitim Uygulamaları
18890059 Varol KESKİN Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Örneği
18890085 Seçil KARADENİZ Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi
18890075 Hanife ÇAKAL Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Hizmetleri Finansmanı: Türkiye Uygulamaları