Sağlık Yönetimi Dönem Proje Konuları (Mart Ayı Başvuruları)

Sıra no Öğrenci No Adı-Soyadı Danışman Konu
1 18890016 Suat YILDIZ Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlıkta Dönüşüm Programı
2 18890047 Fatma GÜRBÜZ Prof.Dr.A.Tevfik SÜNTER İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunmasında Yönetim ve Organizasyonun Önemi
3 18890072 Zafer GÜRBÜZ Doç.Dr.Polat TUNÇER Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Çatışma Yönetimi ve Yaklaşımları
4 18890061 Ramazan YAĞMUR Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi
5 18890064 Şevki GÜLAY Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Kurumlarında Hizmet içi Eğitim Uygulamaları
6 18890059 Varol KESKİN Doç.Dr.Polat TUNÇER Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Örneği
7 18890085 Seçil KARADENİZ Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi
8 18890075 Hanife ÇAKAL Dr.Öğr.Üyesi Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Hizmetleri Finansmanı: Türkiye Uygulamaları