Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Proje Konularının Belirlenmesi ve Dönem Projelerinin Teslim Sürecine İlişkin Açıklama

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz YL Programı Proje Konularının Belirlenmesi ve Dönem Projelerinin Teslim Sürecine İlişkin Açıklama aşağıdaki gibidir:

  1. Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri proje konularını birinci yarıyıl içinde danışmanlarıyla görüşerek belirler.
  2. Belirlenen konu danışman tarafından birinci yarıyılın sonuna kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunulur ve teklif ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararı ile kesinleşir.
  3. Dönem projesini tamamlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlar, PDF formatında e-postayla danışmanına gönderir, danışmanı tarafından intihal raporu alınarak başarılı/başarısız şekilde değerlendirilir.
  4. Başarılı bulunan proje çalışması ana bilim/ana sanat dalı kurulunca onaylanarak intihal raporu, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu kararı ile birlikte elektronik ortamda üst yazı ekinde enstitüye gönderilir.