2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı UZEM Sınav Takvimleri Yayınlanmıştır

Sevgili Öğrencilerimiz

UZEM Sınav Takvimleri yayınlanmıştır.

  • Takvimlere ulaşmak için uzem.omu.edu.tr adresinde kayıtlı olduğunuz programın menüsüne gidip “Bölüm Sınavları” sekmesine tıklamanız gerekmektedir.
  • “UZEM Tezsiz Yüksek Lisans Programları “Vize Sınavları” dışında tüm sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüs içinde bulunan binalarda “yüz yüze” gerçekleştirilecektir.
  • UZEM (Lisans ve Ön Lisans) Programları başarı notu, Vizenin %20’si ve Finalin %80’i toplanarak hesaplanacaktır.
  • Sınav Giriş Belgesi almak için sinav.omu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.