İnternet ve Ağ Teknolojileri (UZEM) Programı Öğrencilerinin Dikkatine

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde zorunlu yaz stajı yapacak olan İnternet ve Ağ Teknolojileri (UZEM) Programı Öğrencilerinden, bilgisayar programcılığı, internet ağ teknolojileri ve bilgisayar bilişim teknolojileri vb. ile ilgili herhangi bir kurum, işyeri veya şirkette en az 2 yıl çalıştığını belgelediği takdirde bölüm staj ilkeleri doğrultusunda yaz stajından muaf olabilirler. Muaf olmak isteyen ilgili öğrenciler yukarıda belirtilen işlerde çalıştığını gösterir kurum/işyerinden aldığı mühürlü ve imzalı belge, çalıştığı dönemlere ait sgk döküm belgesi ve muafiyet dilekçesiyle beraber kendisi veya posta/kargo yolu ile Yüksekokul Müdürlüğümüze başvurarak müracaat edebilirler.