Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Kayıtlanmaları

Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT 602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT  605 Eğitimde Örgütsel Davranış Doç. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT  606 Eğitim Hukuku Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT  608 Meslek Etiği Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303
EBUT  617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303
Dönem Projesi (İsteğe bağlı) Öğretim Üyeleri
Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT  601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Doç. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT  603 Eğitim Denetimi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303
EBUT 607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT  613 Okul Yönetiminde Liderlik Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT 624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Cevat ELMA 303