Eğitim Yönetimi Ders Seçimi ve Açılacak Olan Dersler

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Seçmeleri Gereken Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT  601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Prof. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT  603 Eğitimin Denetimi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303
EBUT 607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT  613 Okul Yönetiminde Liderlik Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT  624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Prof. Dr. Cevat ELMA 303
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Seçmeleri Gereken Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT 602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT  605 Eğitimde Örgütsel Davranış Prof. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT  606 Eğitim Hukuku Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT  608 Meslek Etiği Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303
EBUT  617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 303