Eğitim Portalında Ödev Teslim Etme İşlemleri

Değerli yüksek lisans öğrencilerimiz. Senato kararı gereğince uzaktan eğitim lisansüstü programlarında vize sınavlarının ödev şeklinde teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yüksek lisans programlarına ait derslerde eğitimcilerimiz sizlere ödev atamaları yapmışlardır. Tarafınıza atanan ödevlerin hangi şekilde teslim edileceğine dair eğitim portalı üzerinde yapılması gereken işlemler aşağıdaki yardım videosuda özetlenmiştir.