Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Hakkında Bilgilendirme

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Programa lisans mezuniyeti bulunan her aday kayıt yaptırabilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?
Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde enstitü müdürlüklerine internet üzerinden online olarak yapılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Adaylar, https://ubs.omu.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx?lang=tr-TR adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip, “Ön kayıt Başvurumu Kaydet” butonuyla online başvuruyu tamamlayarak aday numarası almalıdırlar. Kesin kayıt için hak kazanan adaylar bu sistemden alacakları çıktı ve aşağıda yazan belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine elden ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Lisans Transkripti
Mezuniyet Belgesi (Geçici Mezuniyet Belgesi yada Diploma)
Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında (1 adet) vesikalık fotoğraf

Ödemeler Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?
Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti Halkbank şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir.
Tahsil edilecek tutarın Halkbank haricinde diğer bankalara yatırılmaması gerekmektedir. Diğer bankalara yapılan ödemelerden UZEM sorumlu değildir. Olağanüstü durumlar haricinde ödemelerde EFT ve Havale yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.
Tarihler her kayıt döneminde hem enstitü hem de UZEM web sayfasından duyurulacaktır. Ücretler yönetim kurulu kararı ile belirlenecektir. Tahmini öğrenim ücreti 3 dönem için 3700TL civarındadır.

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?
Öğrencilerin ders seçimi yapabilmesi için ilk önce kayıtlı olunan programa ait tüm ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Yüksek lisans program ödemeleri ders kredileri üzerinden alınmaktadır.
Programlara ait “Ödeme Takvimleri” hem akademik birim hem de UZEM’in web sayfasından (uzem.omu.edu.tr) duyurulmaktadır.
Programa ait tüm ücretleri yatıran öğrenci, ilgili döneme ait akademik takvimi takip ederek ders ekleme ve bırakma işlemi için belirtilen tarih aralığında derslerini omu.edu.tr adresi üzerinden seçerek danışmanının onayına gönderir.
UZEM’ de dersler online şekilde yürütülmektedir. Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle Ders Portalına giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?
Tüm tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim öğretim 3 yarıyıldan oluşmaktadır.

Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?
YÖK mevzuatına göre sadece vize sınavları internet üzerinden yapılmaktatır. Final ve bütünleme sınavları ise OMÜ Merkez Kampüsünde yüz yüze yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ders aşamasını tamamlamanın ön koşulu tüm derslerden asgari geçme notu olan 65 puanı almış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra mezuniyet için proje/tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir.

Diplomamda Ne Yazacak?
Diplomalarda herhangi bir “UZEM” ya da benzeri ibare yer almayacaktır. UZEM diplomaları örgün eğitimde verilen diplomalardan farksızdır.

Diğer Hususlar
Program dili “Türkçe” dir.
Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
ALES skoru istenmemektedir.
Askerlik tecil işlemleri ilgili enstitü tarafından yürütülmektedir.