TAG Final/Bütünleme Sınav Tarihleri

Dersler Final Sınav tarihi Oturum Saat
Taşınmaz Değerleme İlke ve Uygulamaları 30.05.2015 I.Oturum 09:30
Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 30.05.2015
Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 30.05.2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 30.05.2015 II.Oturum 13:30
Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 30.05.2015
Taşınmaz Hukuku 31.05.2015 III.Oturum 09:30
Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 31.05.2015
Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 31.05.2015
Taşınmaz Ekonomisi 31.05.2015 IV.Oturum 13:30
Arazi Toplulaştırması 31.05.2015
Dersler Bütünleme Sınav tarihi Oturum Saat
Taşınmaz Değerleme İlke ve Uygulamaları 27.06.2015 I.Oturum 09:30
Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı 27.06.2015
Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 27.06.2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 27.06.2015 II.Oturum 13:30
Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz 27.06.2015
Taşınmaz Hukuku 28.06.2015 III.Oturum 09:30
Taşınmaz Değerlemede Bilirkişilik 28.06.2015
Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 28.06.2015
Taşınmaz Ekonomisi 28.06.2015 IV.Oturum 13:30
Arazi Toplulaştırması 28.06.2015

 

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır