SKY Dönem Projesi Konuları ve Danışman Atamaları

2016 – 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin Dönem Projesi Danışman atamaları kesinleşenler aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci No Ad Soyad Atanan Danışman
16890303 Ayça YURT Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
16890266 Mustafa Umut BOZKURT Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
16890287 Muhammet Kadir DEMİR Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
16890315 Sevgi GÜLER Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER
16890420 Selçuk DEMİR Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
16890417 Veli TAŞĞIN Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
16890413 Uğur KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
16890360 Emre TUTCU Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN
16890436 Engin UÇAR Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890435 İsa AYVAZ Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890427 Nilüfer AYNACI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890399 Şengül ÖZÇELİK Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890429 Muhammet Fatih IŞIK Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
15890089 Emine Büşra AYDIN Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890348 Harun KÖSEOĞLU Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890395 Fatih EROL Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER
16890291 Ömer Polat Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
16890307 Sezer KÜLCÜ Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
16890418 Samet ÖZŞAŞILAR Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN

2016 – 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Dönem Projesi Konusu kesinleşenler aşağıda belirtilmiştir.

Ad Soyad Danışman Tez (Proje) Konusu
Menekşe KAPTAN Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
Ayşegül BÜYÜKGÖZ Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Kurumları İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme
Nazım Hikmet ÖKZAN Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık Yönetimi
Hatice AKBULUT Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Hastanelerde Yalın Yönetim
Semra ÇAĞLAR Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Hastanelerde Enfeksiyon Yönetimi
Ömer Sertaç ŞİMŞEK Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlama
Emine ÖZGAN Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Sağlık İletişim Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Çerçevesinde e-Sağlık Uygulaması
Ayşegül TORUN GÖKTAŞ Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Sağlık Sektöründe Uygulanması
Ahi BAYDEMİR Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Sağlıkta Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması
Mesut İÇTEN Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Sağlık Sektöründe İlaç Harcamaları
Nevim ÖZER Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Hastanelerde Kurumsal İtibar ve İmaj
Tahsin ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Ekonomik Boyutu
Emine KARA Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Türkiye’de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonun Mevcut Durumu
Özen ÖZER Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması
Mustafa KART Yrd. Doç. Dr Polat TUNÇER Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Anakara Ulus Devlet Hastanesi Örneği
Seren MECİT Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER Sağlık Kuruluşlarında Çalışan-Yönetici İletişiminin İş Verimliliğine Etkisi
Engin UÇAR Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER Hekim ve Hastanın Tedavi Aktinden Doğan Hukuki Yükümlülükleri
Nilüfer AYNACI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti
Melek KESTEK Yrd. Doç. Dr. Polat TUNÇER Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Personellerinin Motivasyon Verimlilik İlişkisi
Hüsrev YILMAZ Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Kurumlarında Otelcilik Hizmetleri
Tuğba KAYA Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN Sağlık Kurumlarında Arşiv Hizmetleri
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır