İnternet Ve Ağ Teknolojileri Staj Muafiyeti Hakkında

Halen Bilgisayar alanında  kamuda ya da özel sektör alanında çalışan öğrencilerimiz, stajdan muaf olmak için ilgili formu  12.05.2017 tarihine kadar doldurarak Vezirköprü Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri Koordinatörlüğüne posta yoluyla ulaştırabilirler.

Muafiyetlerde, ilgili iş yerinde en az 30 iş günü çalışılması zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yapacak olanlar ise vezirkoprumyo.omu.edu.tr adresinde staj ile ilgili olan duyurudaki staj formunu  3 nüsha olarak çıkartıp kuruma onaylattıktan sonra bu 3 nüshayı 12.05.2017 tarihine kadar Vezirköprü MYO adresine posta yoluyla ulaştıracaklardır.

Not: SGK döküm belgesini de bu evraklara eklemeyi unutmayın.

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır