İdari İşler

İdari işler personelimiz UZEM’in kurum içi ve kurum dışı resmi işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Satın alma işlemleri, taşınmazların kayıt ve kontrolü, kurumsal yazışmalar, yardımcı personelin sevk ve idaresi, fiziki alanların temizliği ve bakımına dair tedbirler, birimde yürütülen faaliyetlerde ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatları takip ederek zamanında uygulamak idari işler bürosunun sorumluluğundadır.

Orhan AKTAŞ

Tahakkuk ve Taşınır Kayıt-Kontrol

0362 312 1920 (Dahili: 1951)
orhan.aktas@uzem.omu.edu.tr

Özel Bütçe ve Döner Sermaye İşletmesi
Mali İşler Tahakkukları

Ramazan GÜNEŞ

Görevli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
ramazan.gunes@uzem.omu.edu.tr

Yazışma Evrakı
Evrak Dağıtımı, Takibi ve Ulaştırma

İhsan MÜJDE

Satın Alma Yetkilisi

0362 312 1920 (Dahili: 1950)
ihsan.mujde@uzem.omu.edu.tr

Satın Alma
Mal-Malzeme Tedarik

Zeliha DENLİ

Görevli

0362 312 1920 (Dahili: —–)
zeliha.denli@uzem.omu.edu.tr

Temizlik & İkram
Çay Ocağı

  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır