EYTP Yüksek Lisans Ders Kayıtları Hakkında

  1. Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders sayısı beşi geçemez.
  2. Öğrenciler, kayıt oldukları döneme ait dersleri seçmelidirler.
  3. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri programın üçüncü döneminde dönem projesi dersi ile birlikte alacaklardır.

2015-2016 Bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerin seçmeleri gereken dersler aşağıdaki gibidir:

Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT 602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT  605 Eğitimde Örgütsel Davranış Doç. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT  606 Eğitim Hukuku Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT  608 Meslek Etiği Prof. Dr. Kurtman ERSANLI 303
EBUT  617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ASLAN 303

2016-2017 Güz yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerin seçmeleri gereken dersler aşağıdaki gibidir:

Dersin Kodu Dersin Adı Öğr. Üyesi Adı Soyadı Kredisi
EBUT 601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Doç. Dr. Cevat ELMA 303
EBUT 603 Eğitimin Denetimi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ASLAN 303
EBUT 607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ 303
EBUT 608 Okul Yönetiminde Liderlik Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜL 303
EBUT 617 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Prof. Dr. Kurtman ERSANLI 303
  • Bu sayfa size yardımcı oldu mu?
  • Evet   Hayır