Yüksek Lisans Sınıf Geçme Notu ve Ortalama Hesaplama

21 Nisan 2013 tarihli 28625 sayılı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre 2012-2013 Bahar Döneminden itibaren tüm yüksek lisans öğrencilerimizin başarı ortalamaları aşağıdaki ilgili maddeye göre  hesaplanacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği,

24. Madde gereğince;

Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.
(4) Başarı notu yüksek lisansta 65, doktora/sanatta yeterlikte ise 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.
(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’ lük sistem kullanılır.

Bütün öğrencilerimize duyurulur.   

Paylaşın